ادعای پزشک معالج مرحوم کیارستمی: در فرانسه سر ایشان به جایی برخورد کرده و به این علت فوت کرده اند

به گزارش روزنامه سپید، آقای دکتر احمد میر پزشک معالج مرحوم کیارستمی در مصاحبه با آن روزنامه اظهار داشته: متاسفانه عوارض زیادی برای آقای کیارستمی پس از جراحی ها اتفاق افتاد، اما ما همه را […]

پرونده شکایت از پزشک معالج مرحوم کیارستمی از رای بدوی تا حکم قطعی

رای بدوی «سه ماه محرومیت پزشک معالج از طبابت در شهر تهران» تخفیف یافت و در حکم قطعی تبدیل شد به «توبیخ کتبی پزشک معالج و درج در پرونده و نشریه نظام پزشکی محل». به […]

راه اندازي سيستم ثبت خطاهاي پزشكي در دانشگاه علوم پزشكي كشور

بنا به گفته معاون اداره نظارت و اعتباربخشي امور درمان وزارت بهداشت، اسفند ماه سال ۹۶ اعضاي اداره نظارت و اعتباربخشي امور درمان وزارت بهداشت در جلسه اي تصميم گرفتند نظام يکپارچه اي را براي […]