شرکت های دارویی متعلق به دختران وزیر سابق صنعت

شرکت های رسا فارمد و توسعه دارویی رسا: طبق اطلاعات روزنامه رسمی کشور، در حال حاضر دکتر شبنم نعمت زاده (دختر وزیر سابق صنعت) به شماره ملي ۰۴۵۰۵۷۶۲۶۴ مدير عامل شركت دارویی «رسا فارمد» به […]

اظهارات دکتر شبنم نعمت زاده دختر وزیر سابق در خصوص خبرهای منتشر شده پیرامون احتکار دارو و بدهی میلیاردی شرکت متعلق به وی

روز دوشنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۷، روزنامه شرق گزارشی با تیتر «نسبت محتکر با وزیر سابق» منتشر کرد که در آن به کشف یک انبار داروهای احتکارشده متعلق به دختر یکی از وزرای سابق اشاره شده […]