ابلاغ منشور حقوق بیمار از سوی وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی

جناب آقاي دكتر رياست محترم دانشگاه علوم پزشكي با سلام و احترام باتوجه به اينكه سلامت جسمي، رواني، معنوي و اجتماعي از مهمترين ابعاد وجودي هر فرد بوده و تأمين آن بر اساس اصل ۲۹ […]