پزشک تبهکار سوئدی به اتهام ربودن و آزار و شکنجه زن جوان به حبس ابد و پرداخت غرامت به شاکی محکوم شد

به گزارش رکنا، دکتر «مارتین پیتر ترنبورگ» سوئدی متهم است زن ۳۰ ساله ای را در استکهلم ربوده و با انتقال و حبس او در یک طویله در نقطه‌ای دورافتاده، قربانی خود راهدف آزار و […]